Vård i fokus

Vård i fokus skall betjäna föreningens alla medlemmar. Den är en yrkestidskrift som är ett bidrag till medlemmarnas professionella utveckling. Tidningen publicerar artiklar av medlemmar och andra intresserade om olika omvårdnadsämnen som bedöms ha intresse för andra inom området.

Allmänt

UtgivareSjuksköterskeföreningen i Finland rf
ChefredaktörChristel Roberts
Antal nr/år4
Upplaga4100
Prenumerationsprismedlemsförmån

Kontaktuppgifter

Redaktionens adressAnnegatan 31–33 C 50, 00100 Helsingfors

Tidskriftsvärlden

tidskriftscentralen.fi »
samarbetsforum för finlandssvenska kulturtidskrifter

kultti.net »
samlingsplats för finländska kultur- och opinionstidskrifter

kulturtidskrifter.nu

företag som jobbar med spridning av kulturtidskrifter

tidskrift.nu »
samlingsplats för Sveriges kulturtidskrifter

tidskriftsbutiken.nu »
välförsedd tidskriftsbutik på nätet

tidningsbutiken.se »

prenumerationserbjudanden samlade på ett ställe

tidningstorget.se »
de flesta kommersiellt utgivna tidningar och tidskrifter i Sverige